Wniosek o wycinkę drzew 2024

Wniosek o wycinkę drzew 2024

Takie dokumenty są bardzo zależne od konkretnej jurysdykcji, miejscowych przepisów i wymagań organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Wnioski te mogą się różnić w zależności od kraju, regionu czy miasta.

Poniżej przedstawiamy ogólną strukturę, którą można dostosować do lokalnych przepisów i wymagań. Warto również skonsultować się z lokalnymi władzami lub ekspertami ds. ochrony przyrody, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedur i dokumentów wymaganych w danym miejscu. Poniżej znajdziesz przykładową ogólną strukturę wniosku:


WZÓR WNIOSKU O WYCINKĘ DRZEW

Do [nazwa organu/urzędu odpowiedzialnego]

[Adres urzędu]

Dane Wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko (lub nazwa firmy/instytucji):
 • Adres zamieszkania/siedziby:
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:

Dane Nieruchomości:

 • Adres nieruchomości, na której planowana jest wycinka:
 • Numer działki ewidencyjnej:

Cel Wycinki:

 • Krótki opis powodu planowanej wycinki (np. konieczność usunięcia martwego drzewa, zagrożenie bezpieczeństwa, prace budowlane itp.):

Liczba i Rodzaj Drzew:

 • Określenie gatunku i ilości drzew podlegających wycince:

Plan Przestrzenny:

 • Dołączenie mapy lub planu przedstawiającego lokalizację drzew podlegających wycince oraz ich otoczenie.

Opis Prac:

 • Szczegółowy opis prac związanych z wycinką, w tym sposób usunięcia drzew, ewentualne prace renowacyjne itp.

Zgoda Sąsiadów:

 • Informacja o uzyskaniu zgody od sąsiadów lub sąsiadujących właścicieli nieruchomości (jeśli wymagane przez przepisy lokalne).

Zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • Informacja o uzyskaniu zgody od wspólnoty mieszkaniowej (jeśli dotyczy).

Zobowiązanie do Sadzenia Nowych Drzew:

 • W przypadku, gdy przepisy wymagają, zobowiązanie do posadzenia nowych drzew w zamian za wycięte.

Oświadczenie o Zgodności z Przepisami:

 • Oświadczenie o zgodności planowanej wycinki z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Załączniki:

 • W przypadku, gdy jest to wymagane, dołącz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak mapy, zezwolenia, zgody itp.

Przed złożeniem takiego wniosku, zalecamy skonsultowanie się z lokalnymi władzami, aby upewnić się, że wniosek jest zgodny z miejscowymi przepisami oraz aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące procedury zgłoszenia.

Wniosek o wycinkę drzew 2024

Kontakt >>

Reklama:
Czy zakład pogrzebowy załatwia księdza


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *