Wycinka drzew pozwolenie

Wycinka drzew pozwolenie W większości miejsc wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, szczególnie jeśli chodzi o większe drzewa, gatunki chronione lub drzewa rosnące na obszarach o szczególnym znaczeniu ekologicznym. Poniżej znajdziesz ogólne kroki i informacje dotyczące uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew: Skontaktuj się z lokalnymi władzami: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z miejscowymi władzami …